musikk gjør noe

Hvert år gjennomføres tusenvis av skolekonserter på barne- og ungdomsskolene i Norge. Hver konsert gir elevene et unikt møte med musikken. 

Musikk gjør noe med barn. 
www.rikskonsertene.no