Tom Dooley

Jeff Davis, fra skolekonsertproduksjonen Appalachia, synger Tom Dooley, i originalversjon.
Produsent, Scott Rogers