Sør-Afrika Youth Choir_2013-00276-26

10. mai 2014 er det 20 år siden Nelson Mandela ble innsatt som president i Sør-Afrika, og apartheidregimet offisielt var over. Sør-Afrika feirer 20 år i frihet, i året da Norge feirer at det er 200 år siden vår egen grunnlov ble formet. To nasjoner, to poler, to jubileer – men ett sett verdier: Frihet, demokrati og likeverd. Her synger Cantare Children’s Choir fra Sør-Afrika «Nkosi Sikelel' iAfrika», Sør-Afrikas nasjonalsang. Opptaket er organisert og produsert av Concerts South Africa/SAMRO Foundation, Rikskonsertenes samarbeidspartner i SørAfrika, som del av Rikskonsertene og Norsk kulturskoleråds grunnlovsprosjekt GrunnLove.